Charita Česká Lípa
novinka
ČSOB pomáhá regionům - odkaz na sbírku
volna kapacita

Dejte dítěti lásku a péči

Hledáme pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině. Máte zájem o bližší informace?
Navštivte nás v Den otevřených dveří 17. 5. 2024 9:00 - 15:00,
na adrese Masná 88, Česká Lípa, nebo zavolejte: 774 116 421.

NABÍDKA poradenství a podpory ZÁJEMCŮM o náhradní rodinnou péči:

...přijďte se nezávazně zeptat, popovídat si a zjistit, co všechno obnáší náhradní rodičovství... nabízíme bezplatné individuální konzultace s odborníky:

 • VEDOUCÍ Centra pro pěstounské rodiny (CPR) – sociální a doprovázející pracovník
 • Klíčová pracovnice – doprovázející sociální pracovník
 • Psycholog CPR
 • Možnost zprostředkování setkání s pěstounem nebo rodinou, která přijala dítě do NRP
zájemci o PP

INFORMACE pro vás:

ADOPCE (osvojení dítěte)

Jedná se o přijetí dítěte do péče a přijetí rodičovské odpovědnosti za dítě. Existuje zrušitelná
a nezrušitelná adopce. Po rozhodnutí soudu o adopci se stáváte zákonnými zástupci dítěte, legálními rodiči. Stát vás nekontroluje a neposkytuje finanční podporu, pouze běžné dávky a rodičovské příspěvky. Pokud potřebujete odbornou podporu, musíte si ji vyhledat mezi organizacemi pracujícími s adoptivními rodiči, tato podpora není stanovena zákonem a není finančně státem podporována.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE dlouhodobá (PP)

Pečujete o dítě na dlouhou dobu. Rodičovskou odpovědnost nemáte vy, ale většinou biologičtí rodiče.
Ve většině případů zůstane dítě ve vaší péči do dospělosti. Stát vaši péči podporuje a kontroluje. Pěstouni mají dohodu o výkonu PP a vzdělávají se. Stát vyplácí podporu na materiální potřeby dítěte
a odměnu pěstounům. Odměna pěstouna u příbuzenské pěstounské péče je na individuálním posouzení příslušného Orgánu sociálně-právní ochrany a soudu, v současné době není stanovena plošně na území ČR a v tomto případě na ní není právní nárok.

PORUČENSTVÍ

Poručníka ustanoví soud dítěti, jestliže tu není žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu (rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo jim byla omezena svéprávnost). Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost. Mezi poručníkem a dítětem ze zákona nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem. Výkon funkce poručníka je pod pravidelným dohledem soudu, a to nejen ohledně správy majetku dítěte, ale i ohledně jeho osobních záležitostí. V tomto případě podáváte soudu zprávy o poručenci (svěřeném dítěti) zpravidla v ročních intervalech.

Dítě může být soudem svěřeno přímo do vaší péče poručníka, v takovém případě je poručenská péče státem podporována a zabezpečena obdobně jako pěstounská péče. Rodině vzniká nárok na dávky pěstounské péče a je jí garantován nárok na odbornou pomoc (uzavíráte Dohodu o výkonu pěstounské péče).

Existuje ještě další případ, kdy můžete být stanoveni poručníkem, ale nemáte dítě svěřené do své péče, o dítě osobně nepečujete a vykonáváte tak pouze funkci zákonného zástupce dítěte. Tato forma není státem finančně ani odborně podporována, nesepisujete tedy Dohodu o výkonu pěstounské péče.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE na přechodnou dobu (PPPD)

Pěstouni na přechodnou dobu pečují o dítě po dobu, kdy to potřebuje. Někdy se dítě vrací k biologickým rodičům, jindy jde do trvalé adoptivní rodiny. Stát vaši péči podporuje a kontroluje. Pěstouni mají dohodu o výkonu PP a vzdělávají se. Stát vyplácí podporu na materiální potřeby dítěte a odměnu pěstounům. Děti mohou u vás trávit týdny nebo měsíce, výjimečně rok nebo déle. Dostáváte finanční podporu i v době, kdy o žádné dítě nepečujete. Jste profesionálními pečovateli o děti s těžkým začátkem života.

7 KROKŮ NA CESTĚ k osvojení nebo pěstounské péči, při kterých vás rádi doprovodíme:
 • Podání žádosti na místním úřadě – OSPOD.
 • Návštěva pracovnice u Vás doma tzv. šetření. Pracovnice úřadu shromažďují informace o žadatelích, které předává následně příslušnému krajskému úřadu.
 • Krajský úřad má na starosti Vaši přípravu, psychologické posouzení a shromáždění dokumentace.
  Zde také vyplníte dotazník o tom, o jaké dítě máte zájem (věk, pohlaví, toleranci k etniku apod.). Dotazník se upravuje po dokončení příprav a lze ho upravovat v průběhu času dle změn v rodině.
 • Po ukončení příprav posoudí veškeré informace a vydá rozhodnutí o tom, zda jste nebo nejste vhodnými adepty na adopci nebo pěstounství a pro jaké dítě jste vhodnými rodiči.
 • Pokud vydá souhlasné rozhodnutí, stanete se tzv. čekateli. Začíná období očekávání na dobu, kdy Vám krajský úřad oznámí, že jste byli vytipováni jako adoptivní nebo pěstounští rodiče pro konkrétní dítě.
 • Dostanete možnost se s dítětem seznámit a později si je vzít domů.
 • Do měsíce od seznámení se rozhodnete, zda si dítě ponecháte v péči. Pokud ANO a bude vše v pořádku, podáte žádost k soudu o svěření dítěte do vaší péče. V případě, že se rozhodnete dítě nepřijmout, budete dále zařazeni jako čekatelé.

JSME SOUČÁSTÍ:

Kampaně Libereckého kraje MÍT DOMOV A RODINU (SAMOZŘEJMOST NEBO VZÁCNOST?)
Informace zde: http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/nahradni-rodinna-pece/kampan-mit-domov-a-rodinu-samozrejmost-nebo-vzacnost

paticka zpátky na charitu