Farní Charita
novinka
volna kapacita
klub

datum čas téma lektor
Čtvrtek
30. 9. 2021
15.00–18.00 hod. Výživou ke zdravému vývoji...
praktické vzdělávání ve vegetariánské jídelně Šambhala v České Lípě zaměřené na děti v NRP. POZOR omezený počet, pouze na přihlášky u své klíčové pracovnice!
Petra Havlíčková
Mgr. Jana Glaserová
Středa
27. 10. 2021
15.00–18.00 hod. Aromaterapie... a její využití v rámci psychohygieny pěstounů. Ing. Šárka Patrná
Mgr. Jana Glaserová
Čtvrtek
9. 12. 2021
15.00–18.00 hod.
v doprovodu dětí
Vánoce v pěstounské rodině Mgr. Jana Glaserová
Bc. Jana Háblová
Bc. Eliška Janovská

klíč

Pro naše pěstounské rodiny  nabízíme

 • Zpracování historie dítěte v NRP různými technikami
  (kniha života, osa života, terapeutická pohádka, apod.)
 • Zpětné zpracování okolnosti přechodu dítěte z původní rodiny
  do pěstounské péče metodou My Backpack
  – naše pracovnice
  jsou v této metodě proškolené
 • Odborné PORADENSTVÍ
 • VZDĚLÁVÁNÍ pěstounů
 • Práce s biologickým rodičem
 • Zajištění bezpečného kontaktu s biologickou rodinou
  (příprava všech účastníků na kontakt, prostory, doprovod, podpora)

    nabízíme

 • HERNA pro děti
 • ZASEDAČKA pro rodiče a pěstouny
 • Konzultační prostory v KANCELÁŘÍCH klíčových pracovníků (pro individuální kontakt)
klub

paticka zpátky na charitu