Charita Česká Lípa
novinka
volna kapacita
klub

datum čas téma lektor
Čtvrtek
30. 9. 2021
15.00–18.00 hod.
PŘESUNUTO
na 11. 11. 2021
Výživou ke zdravému vývoji... Petra Havlíčková
Mgr. Jana Glaserová
Středa
27. 10. 2021
15.00–18.00 hod. Aromaterapie... a její využití v rámci psychohygieny pěstounů. Ing. Šárka Patrná
Mgr. Jana Glaserová
Čtvrtek
11. 11. 2021
15.00–18.00 hod. Výživou ke zdravému vývoji...
praktické vzdělávání ve vegetariánské jídelně Šambhala v České Lípě zaměřené na děti v NRP. POZOR omezený počet, pouze na přihlášky u své klíčové pracovnice!
Petra Havlíčková
Mgr. Jana Glaserová
Čtvrtek
9. 12. 2021
15.00–18.00 hod.
v doprovodu dětí
Vánoce v pěstounské rodině Mgr. Jana Glaserová
Bc. Jana Háblová
Bc. Eliška Janovská

klíč

Pro naše pěstounské rodiny  nabízíme

 • Zpracování historie dítěte v NRP různými technikami
  (kniha života, osa života, terapeutická pohádka, apod.)
 • Zpětné zpracování okolnosti přechodu dítěte z původní rodiny
  do pěstounské péče metodou My Backpack
  – naše pracovnice
  jsou v této metodě proškolené
 • Odborné PORADENSTVÍ
 • VZDĚLÁVÁNÍ pěstounů
 • Práce s biologickým rodičem
 • Zajištění bezpečného kontaktu s biologickou rodinou
  (příprava všech účastníků na kontakt, prostory, doprovod, podpora)

    nabízíme

 • HERNA pro děti
 • ZASEDAČKA pro rodiče a pěstouny
 • Konzultační prostory v KANCELÁŘÍCH klíčových pracovníků (pro individuální kontakt)
klub

paticka zpátky na charitu