Charita Česká Lípa
novinka
volna kapacita
klub

datum čas téma lektor
čtvrtek
25. 1. 2024
9.00–11.00 hod. Radosti i strasti pěstounství
– Podpůrná sebezkušenostní skupina dlouhodobých pěstounů
Pracovníci CPR
úterý
31. 1. 2024
9.00–11.00 hod. Setkání přechodných pěstounů
- podpůrná sebezkušenostní skupina
Pracovníci CPR
středa
20. 3. 2024
15.00–18.00 hod. AROMATERAPIE - Péče o psychiku člověka, ochrana před úzkostmi Ing. Šárka Patrná
středa
27. 3. 2024
14.00–16.00 hod.
v doprovodu dětí
Velikonoční tvoření
- společná aktivita pro pěstouny a děti
Pracovníci CPR
úterý
6. 6. 2024
9.00–11.00 hod. Radosti i strasti pěstounství
- Podpůrná sebezkušenostní skupina dlouhodobých pěstounů
Pracovníci CPR

klíč

Pro naše pěstounské rodiny  nabízíme

 • Zpracování historie dítěte v NRP různými technikami
  (kniha života, osa života, terapeutická pohádka, apod.)
 • Zpětné zpracování okolnosti přechodu dítěte z původní rodiny
  do pěstounské péče metodou My Backpack
  – naše pracovnice
  jsou v této metodě proškolené
 • Odborné PORADENSTVÍ
 • VZDĚLÁVÁNÍ pěstounů
 • Práce s biologickým rodičem
 • Zajištění bezpečného kontaktu s biologickou rodinou
  (příprava všech účastníků na kontakt, prostory, doprovod, podpora)

    nabízíme

 • HERNA pro děti
 • ZASEDAČKA pro rodiče a pěstouny
 • Konzultační prostory v KANCELÁŘÍCH klíčových pracovníků (pro individuální kontakt)
klub

paticka zpátky na charitu