Charita Česká Lípa
novinka
volna kapacita

NÁŠ TÝM


Bc. Silvia Friedrichová Silvia Friedrichová

Vystudovala obor sociální práce na FSE Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Od roku 2022 pracuje v Centru pro pěstounské rodiny Charity Česká Lípa. Poskytuje odborné poradenství, plánuje průběh pěstounské péče v souladu s individuálním plánem dítěte, zajišťuje bezpečný kontakt dítěte s biologickým rodičem. Doprovází pěstouny s dlouhodobou péčí.

Má mnohaleté zkušenosti s prací s klienty, které získala na oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR, kde v posledních letech působila na pozici sociální pracovník. Absolvovala kurzy zaměřené na prezentační a komunikační dovednosti.


Bc. Jana Háblová Bc. Jana Háblová

Vystudovala Sociálně právní činnost na VOŠ v Mostě, poté obor Sociální politika a sociální práce na FSE Univerzity Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala vzdělávání v oblasti zpracování historie dítěte v pěstounské péči, attachmentu, terapeutického rodičovství. Je proškolená v metodě My Backpack, pro zpracování přechodu dětí v náhradní rodinné péči a práci s herním pískovištěm.

Od roku 2017 pracuje v Centru pro pěstounské rodiny jako klíčová (sociální) pracovnice. Poskytuje odborné poradenství, plánuje průběh pěstounské péče v souladu s individuálním plánem dítěte, zajišťuje bezpečný kontakt dítěte s biologickým rodičem. Doprovází pěstouny s dlouhodobou péčí. Před nástupem do CPR pracovala jako sociální pracovník v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem.


Bc. Eliška Janovská Eliška Janovská

Vystudovala Speciální pedagogiku – vychovatelství na UJAK v Praze, absolvovala vzdělávání v oblasti zpracování historie dítěte v pěstounské péči, attachmentu, terapeutického rodičovství. Je proškolená v metodě My Backpack, pro zpracování přechodu dětí v náhradní rodinné péči a práci s herním pískovištěm.

Od roku 2019 pracuje v Centru pro pěstounské rodiny jako klíčová (sociální) pracovnice. Poskytuje odborné poradenství, plánuje průběh pěstounské péče v souladu s individuálním plánem dítěte, zajišťuje bezpečný kontakt dítěte s biologickým rodičem. Doprovází pěstouny s dlouhodobou péčí.

Před nástupem do CPR pracovala jako asistent pedagoga v ZŠ a MŠ Moskevská Česká Lípa, dále pak jako aktivizační pracovnice a posléze sociální pracovnice v Domově pro seniory Pampeliška ve Stráži pod Ralskem.


paticka zpátky na charitu