Farní Charita
novinka

NABÍDKA SLUŽEB Centra pro pěstounské rodiny (CPR) pro PĚSTOUNY:

Tyto služby zajišťuje Vedoucí CPR:

 • Poskytování odborného poradenství žadatelům o zprostředkování pěstounské péče.
 • Sepsání a ukončení Dohody o výkonu pěstounské péče.
 • Prvotní informace o poskytovaných službách pro pěstouny CPR.
 • Poskytování odborného poradenství pěstounům CPR.
 • Předání pěstounské rodiny konkrétnímu Klíčovému pracovníku, který bude rodinu po dobu výkonu pěstounské péče doprovázet.
 • Vyřizování případných stížností na pracovníky CPR.
 • Je k dispozici na tel. v době po – pá od 8.00 – 16.00 hod., po domluvě i osobně na CPR.
  pěstouni a klíčák

S čím se obracet na Klíčového pracovníka:

  Klíčový pracovník vaší rodiny bude Vaším průvodcem v radostných i starostlivých chvílích vašeho rodinného života. Bude Vám oporou a rádcem, člověkem, který Vám bude pomáhat řešit nastalé situace, na které nezůstanete sami. Obrátit se na něho můžete kdykoliv v dané pracovní době:
  po – pá vždy od 8.00 – 16.00 hod. Jeho povinností ze zákona je kontaktovat vaší rodinu minimálně
  1 x za 2 měsíce, zjišťovat vaše přání a potřeby a sledovat vývoj dítěte v pěstounské péči.

 • Zajištění celodenní péče (času odpočinku pro pěstouny) formou dětských táborů a pobytů (týdenních, víkendových apod.).
 • Zajištění krátkodobé péče o děti (v rozsahu 1 - 3 hod.) v případě potřeby vyřízení si neodkladných záležitostí, např. stání u soudu, odborné vyšetření u lékaře apod.
 • Zajištění kontaktu s biologickými rodiči dítěte nebo dalšími blízkými osobami (bezpečný asistovaný kontakt, zajištění příprav na kontakt).
 • Zajištění a nabídka vzdělávání pěstounů vycházejícího jako povinnost 24 hodin po sobě jdoucích měsíců pro každého pěstouna ze zákona o sociálně-právní ochraně.
 • Zajištění hlídání dětí při vzdělávání pěstounů u nás v CPR našim odborným personálem.
 • Odborné poradenství, konzultace přímo s klíčovým pracovníkem.
 • Zajištění odborné péče pro sebe, svěřené dítě.
 • Pomoc při vyhledávání další následné nebo navazující péče potřebné pro rodinu (Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče, jiná odborná péče, školská zařízení apod.).
 • Komunikace s úřady (OSPOD, soud, školská zařízení apod.).

S čím se obracet na Kontaktního pracovníka:

  Kontaktní pracovník CPR zajišťuje chod Centra po administrativní a technické stránce. Úzce spolupracuje s klíčovými pracovníky a vedoucí CPR. S Vaší rodinou bude pracovat dle instrukcí domluvených s Vámi a vaším klíčovým pracovníkem. Obrátit se na něho můžete kdykoliv v dané pracovní době: po – pá vždy od 8.00 – 16.00 hod. nebo v předem domluveném čase. Bude s Vámi v kontaktu
  v těchto případech:

 • Zajištění provozu centra v provozní době 9 – 14 hod. (osobní, telefonické).
 • Zajištění a poskytování krátkodobé péče o děti pěstouna během doby jeho vyřizování si nezbytných záležitostí. Realizace a příprava celodenní péče.
 • Péče o děti v pěstounské péči během účasti pěstouna na školení.
 • Zajištění školení pro pěstouny - účasti (pravidelné pozvání pěstounů na jednotlivé termíny vzdělávání), prezence, zajištění místnosti a občerstvení ke vzdělávání.
 • Organizace aktivit pro děti v Klubu pro pěstounské rodiny, personální a programové zajištění
  ve spolupráci s klíčovým pracovníkem CPR.
 • Asistence klíčovým pracovníkům při výkonu SPO (organizační záležitosti, plánování podpory, administrativní práce, doprovod pěstounů, apod.) dle plánu na poradách CPR – aktivity, které nespadají dle zákona do pracovní náplně sociálního pracovníka.

Konkrétní podmínky a rozsah poskytovaných služeb se každoročně aktualizuje dle cen v místě a čase obvyklých, rozpočtu CPR a individuálních potřeb dítěte a pěstouna (rodiny).

paticka zpátky na charitu