Charita Česká Lípa
novinka
volna kapacita

SPOLUPRACUJEME:

u psychologa

CPR spolupracuje s:

 • Mgr. Stanislav Opelka (psycholog, supervizor)
  - kontaktovat vždy přes svého klíčového pracovníka,
  nebo vedoucího CPR
 • Mgr. Jana Glaserová
  - vzdělávací a terapeutická činnost
 • Mgr. Marta Vaňková
  - vzdělávací a terapeutická činnost
 • Mgr. Aleš Vaněk
  - vzdělávací a terapeutická činnost
 • Ing. Šárka Patrná (aromaterapeut)
  - vzdělávání pěstounů v oblasti využití aromaterapie
 • Petra Havlíčková (majitelka vegetariánské jídelny a obchůdku Šambhala v České Lípě)
  - vzdělávání pěstounů v oblasti zdravé výživy, www.vegetarianskajidelna.cz
 • Středisko výchovné péče (SVP), Havlíčkova 443, Česká Lípa, www.svpcl.cz
  SLUŽBY: rodinná terapie, poradenství rodinám a školám, individuální terapie, podpůrné skupiny pro děti, dospívající a rodiče.
 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), Havlíčkova 443, Česká Lípa, www.pppcl.cz
  SLUŽBY: diagnostika, zprávy pro školská zařízení, doporučení, konzultace, pomoc při řešení výchovných problémů apod.
 • Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec
 • OSPOD Česká Lípa, Děčínská 389, Česká Lípa, www.mucl.cz
 • OSPOD Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor,
  https://www.novy-bor.cz/napln%2Dcinnosti/d-3147/p1=3212
 • LAG Podralskoz.s.
  www.lagpodralsko.com
 • ÚP Krajská pobočka Liberec
  - státní příspěvek na výkon PP, https://www.uradprace.cz/web/cz/liberecky-kraj#obsah
 • Krajský úřad Liberec - odbor sociálních věcí
  https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/nahradni-rodinna-pece

CPR je členem Poradního sboru pro sociálně-právní ochranu dětí a spolupracuje na kampani MÍT DOMOV A RODINU (SAMOZŘEJMOST NEBO VZÁCNOST?)
logo Mít domov a rodinu (samozřejmost nebo vzácnost)

Klíčový pracovník vaší rodiny nebo vedoucí CPR vám pomůže kontaktovat další navazující službu nejvhodnější pro řešení vaší situace.


paticka zpátky na charitu