Farní Charita
novinka

NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY na nabídku CPR:

Klíčový pracovník vaší rodiny nebo vedoucí CPR vám pomůže kontaktovat další navazující službu nejvhodnější pro řešení vaší situace.

u psychologa

CPR úzce spolupracuje s těmito institucemi:

 • Středisko výchovné péče (SVP)
  Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 833 161, mob. 778 529 682
  SLUŽBY: rodinná terapie, poradenství rodinám a školám, individuální
  terapie, podpůrné skupiny pro děti, dospívající a rodiče
 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)
  Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 521 673
  SLUŽBY: diagnostika, zprávy pro školská zařízení, doporučení, konzultace, pomoc při řešení výchovných problémů apod.
 • Velký Vůz Sever
  www.velkyvuz-sever.cz
  SLUŽBY: vzdělávání, individuální terapie, facilitace
 • Mgr. Stanislav Opelka (psycholog, supervizor)
  - kontaktovat vždy přes svého klíčového pracovníka nebo vedoucího CPR
 • Mgr. Marta Vaňková (speciální pedagog - etoped, krizová intervence)
  - kontaktovat vždy přes svého klíčového pracovníka nebo vedoucího CPR
 • OSPOD Česká Lípa
  Děčínská 389, 487 885 476, 731 435 046 pohotovost
 • OSPOD Nový Bor
  nám. Míru1 - www.novy-bor.cz/cz/mestsky-urad/odbory/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi
 • OSPOD Mladá Boleslav
  Komenského náměstí č.p. 61–náhradní rodinná péče, tel.: 326 716 185
 • KÚ Libereckého kraje (v rámci PPPD)
paticka zpátky na charitu