Charita Česká Lípa
novinka
ČSOB pomáhá regionům - odkaz na sbírku
volna kapacita

POSLÁNÍM Centra pro pěstounské rodiny je pomoc dětem, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách
a podpora pěstounů při výchově a péči o tyto děti. Provázíme celé pěstounské rodiny v jejich každodenních radostech a starostech, a poskytujeme jim pomoc podle individuálních potřeb.

                         pěstouni s původní rodinou

Naším CÍLEM je

 • dítě vyrůstající v náhradní rodině, ve které se cítí spokojeně po tělesné i duševní stránce a má vybudovanou podpůrnou síť ve svém okolí
 • dítě, které zná svou minulost a důvody proč vyrůstá v náhradní rodině
 • kompetentní a informovaný pěstoun, který zná svoje práva a povinnosti, orientuje se v systému pěstounské péče a dobře zvládá svojí roli
 • náhradní rodina jako celek, která dokáže vytvářet bezpečné, stabilní a podnětné prostředí pro přijaté děti i další členy rodiny
 • posilovat vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní rodině a jeho vlastní rodinou, pokud je to v jeho zájmu
 • poskytnutá pomoc dítěti v ohrožení svého života nebo při porušování jeho práv, nebo dospělému, pečujícímu o dítě, který o takovou pomoc požádá (dle §8 a 9 zákona o SPOD)
 • informovaný zájemce o náhradní rodinnou péči v této oblasti s kontaktem na příslušného pracovníka OSPOD

CÍLOVÁ SKUPINA

 • děti v pěstounské péči a jejich sourozenci
 • pěstouni a jejich partneři
 • zájemci a žadatelé o náhradní rodičovství, zejména PP
 • každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD)
 • každý rodič či jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, která se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc (dle §9 zákona o SPOD)

Zaměřujeme se zejména na rodiny s dětmi v dlouhodobé i přechodné pěstounské péči. Působíme především na Českolipsku a v nám dostupných oblastech okresů Liberec, Děčín a Mladá Boleslav.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI

ZÁSADY ČINNOSTI

POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

STÍŽNOSTI – zde naleznete stížnostní řád a formulář, neváhejte nás kontaktovat s vašimi připomínkami, budeme se jimi zabývat.

paticka zpátky na charitu