Farní Charita
novinka

POSLÁNÍM Centra pro pěstounské rodiny je podpora pěstounů při výchově svěřených dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Provázíme je v jejich každodenních radostech a starostech, a poskytujeme jim pomoc podle individuálních potřeb.

                         pěstouni s původní rodinou

Naším CÍLEM je kompetentní a informovaný pěstoun, který zná svoje práva a povinnosti, orientuje
se v systému pěstounské péče (dále PP) a dobře zvládá svojí roli s pomocí využívání námi nabízených služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA - zaměřujeme se zejména na rodiny s dětmi v dlouhodobé pěstounské péči. Působíme především Českolipsku a v nám dostupných oblastech okresů Liberec, Děčín
a Mladá Boleslav. Doprovázíme také pěstouny na přechodnou dobu a to převážně z Českolipska.

Doprovázíme celé pěstounské rodiny (pěstoun, dítě v NRP, partner pěstouna a další děti v rodině).

Od května 2017 se zaměřujeme i na potenciální zájemce a žadatele o náhradní rodičovství.

ZÁSADY ČINNOSTI

POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STÍŽNOSTI – zde naleznete stížnostní řád a formulář, neváhejte nás kontaktovat s vašimi připomínkami, budeme se jimi zabývat.

paticka zpátky na charitu