Farní Charita
novinka
volna kapacita

TERAPEUTICKÁ PRÁCE

V rámci jednotlivých setkání terapeut intenzivně spolupracuje s dítětem a pečovatelem specializovanými terapeutickými metodami. Pomáhá vytvářet citovou vazbu mezi dítětem a pečovatelem (tzv. léčí vývojové trauma, které vzniklo v dětství).

terapie

Intenzita jednotlivých setkání je nastavena vždy
dle individuální potřeby s rodinou, obvykle se jedná
o setkání cca 1/14 dnů. Délka setkání je obvykle 1 hod.

Délka terapie trvá dle diagnostikované poruchy a průběhu terapií cca 1/2 - 2 roky intenzivní práce.

KDO… terapeutickou práci provádí proškolený terapeut
v oblasti poruch attachmentu Mgr. Marta Vaňková
a Mgr. Aleš Vaněk

KDE… na CPR Masná 88, Česká Lípa


PORADENSKÁ PRÁCE

Jedná se o intenzivní dlouhodobou práci s rodinou, která prochází terapií. Provází celou rodinu
tak zvaným terapeutickým rodičovstvím.

poradna s klicakem

Obsah setkání je tematicky zaměřen na práci
s historií dítěte, na jednotlivé kroky terapeutického rodičovství. Poradenství při kontaktu se školou, biologickou rodinou apod. Pracovník pracuje samostatně s dítětem, pečující osobou, dalšími členy rodiny nebo společně s rodinou.

Minimální kontakt s rodinou je 1/měsíc v rozsahu cca 2 hodin.

KDO… poradenskou práci provádí proškolený sociální pracovník v oblasti poruch attachmentu
Mgr. Jana Glaserová, Bc. Jana Háblová, Bc. Eliška Janovská, Bc. Monika Valentová

KDE… na CPR Masná 88, Česká Lípa, nebo přímo v rodině


paticka zpátky na charitu