Farní Charita
novinka
volna kapacita

Terapeutické rodičovství

Terapeutické rodičovství pomáhá pečujícím osobám budovat a být v dobrém vztahu s dítětem přijatým
do své rodiny, umožňuje pohled a vhodný přístup k řešení problematických situací v rodině a ve škole, nebo v jiném sociálním prostředí vhodnou výchovnou intervencí. Pomáhá rodině, aby dokázala pracovat na vytváření zdravého citového pouta s dítětem a tím mu dávat šanci ke správnému řešení konfliktů, vytváření vztahů, řešení problémů ve škole, vyrovnáním se s minulostí, utvářením si pozitivního sebepojetí (zdravého základu pro další život dítěte).

CÍLEM je

  • pomoci pochopit proč se dítě chová, tak jak se chová a proč nefungují běžné výchovné postupy
    (např. tak, jako u svých biologických dětí)
  • podpořit vznik zdravého a pevného vztahu mezi dítětem a pečující osobou
  • vybudovat vzájemnou důvěru mezi dítětem a pečující osobou
  • zvýšit motivaci rodičů a jejich rodičovských kompetencí při výchově dítěte s poruchami attachmentu, prohloubit jejich znalost problematiky a znalost terapeutických postupů

Nabízíme náhradním rodičům... mít k ruce někoho, kdo terapeutickému rodičovství rozumí a s kým můžou jednotlivé interakce s dítětem probírat a nacvičovat ty správné.


paticka zpátky na charitu